นายพิสิฐ พูลพิพัฒน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบฟอร์มลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
 
 
หน้าหลัก ประวัติสำนักงาน บุคลากร กฎหมาย แบบฟอร์ม เอกสารดาวน์โหลด จดหมายข่าว ติดต่อเรา

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งประเภทรถยนต์บรรทุกประเภท(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 การเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านสังคม เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง งานปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ และตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ และตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

  คลิกเพื่อดูทั้งหมด
 

ภาพกิจกรรม

การกระชุมติดตามผลการดำเนินงานในพื้นท ี่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพม.(ค.ต.ป.พม.) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.และเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
 
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโครงการหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านท่าใหม่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
 
   
ประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สุราษฎร์ธานี
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพม.(นางเสาวนีย์ โขมพัตร)และคณะ ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการและตรวจเยี่ยมเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
 
   

 

 

จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557