หน้าหลัก ประวัติสำนักงาน บุคลากร กฎหมาย แบบฟอร์ม เอกสารดาวน์โหลด ยุทธศาสตร์ ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ โดยมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

การเสนอราคากลาง จัดจ้างทำบอร์ดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จ โครงการชุมชนดี ชีวีมีสุข

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ทางลาดคนพิการ สำหรับอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

การคัดเลือกคนพิการต้นแบบภายใต้โครงการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาศและความเท่าเทียมในสังคม

การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

โครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2557

การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2557

  คลิกเพื่อดูทั้งหมด
 

ภาพกิจกรรม

การตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2557 โดยนายปรีชา สรวิสูตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557
 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556
 
   

การตรวจราชการ รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2556
 
   

 

 

จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

   
ที่อยู่ เลขที่ 39/7 ม.9 ซอยพิเศษ ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์/โทรสาร.0-77355-080-1,0-77355-797 e-mail:suratthani@m-society.go.th